Kliniskt resonemang med Björn Aasa. 


Fysiokoncept erbjuder löpande digitala kurser i klinist resonemang med Björn Aasa. Nu när restriktionerna släpper så finns även möjligheter att arrangera fysiska träffar på Fysiokoncept i Tyresö. Stockholm. 


Schema senhöst 2021


Klinisk resonemang Fot 6/12 (digital kurs)


Varje kurs kostar 2000kr ex moms och tid är 9:00-16:00 med paus för lunch och kortare raster. Du behöver skapa ett gratiskonto på zoom.us för att kunna ta del av kurserna. 

Kliniskt resonemang


Generell kursbeskrivning:


En kurs i kliniskt resonemang som både inkluderar aktuell forskning inom smärtfysiologi, ”explain pain” och praktiskt tillämpad biomekanik. Kursen vilar på en biopsykosocial grund där stor vikt läggs vid anamnestagandet för bedömning av smärtmekanismer och på funktionsundersökningen. Kurserna vänder sig till leg vårdpersonal och dig som är terapeut och arbetar med patienter som hra smärta och/eller skador.


Kliniskt resonemang:


– att förena smärtforskning med tillämpad biomekanik är en tredagarsutbildning (uppdelat på tre tillfällen) som mixar föreläsningar, patientförevisningar ”live” och diskussioner kring patientförevisningar som man sett innan kurstillfället. Kursen vilar på evidens gällande tillämpad biomekanik och smärtfysiologi och hjälper kursdeltagarna att utveckla färdigheter inom såväl bio-, psyko och sociala faktorers bidrag till smärtupplevelse som funktionsanalys och behandling. Vid varje patientförevisning försöker vi förstå orsaken till uppkomna besvär i syfte att ge personcentrerad vård med skräddarsydda övningar. Målsättningen med behandlingen är att minska riskerna för recidiv, det är därför viktig att undvika att fastna i enbart symtombehandlingar.


Tidigare fokuserade undersökning och behandling av patienter med smärta, värk, obehag i kroppen ofta på biomedicinska faktorer såsom pato-anatomiska förändringar. Nuförtiden sker undersökning och behandling i ett biopsykosocialt perspektiv – men ibland kan det vara svårt att införliva klinisk funktionell anatomi, biomekanik OCH aktuell smärtforskning i detta perspektiv. Syftet med denna tredagarskurs är att tydligt sätta ord på vad och hur man kan undersöka inom såväl bio-, psyko- som det sociala perspektivet i anamnesen. Vi kommer att fokusera funktionsundersökningen och skräddarsy behandling utifrån de delar som är av betydelse för att minska besvären hos den enskilde patienten. Fokus läggs på bio (där vi fokuserar på biomekaniska och smärtbiologiska faktorer) och hur aktuell smärtforskning och beteendeförändring kan föras samman vid undersökning av en och samma patient. 


Om Björn Aasa:


Kursledare är leg sjukgymnast Björn Aasa som sedan -90 talet undervisat i smärtfysiologi, muskuloskeletal fysioterapi (modern OMT). Han har de sista 15 åren fördjupat sig i biomekanikens och neurovetenskapens samspel hos olika patienter. Detta har han gjort både kliniskt, pedagogiskt och forskningsmässigt. Tillsammans med sin forskargrupp genomdrev han 2015 en RCT studie om vikten av individbaserad träning och/eller marklyftträning vid behandling av kroniska ländryggsbesvär. För den slutliga artikeln mottog han priset ”årets bästa vetenskapliga artikel” från den amerikanska tidskriften Journal of Ortopaedic and Sports Physical Therapy (JOSPT). Skälet till utnämningen var den starka kopplingen mellan forskning och evidensbaserad praktik som beskrevs och utvärderades i studien. Björn har på samtliga kurser i Europa och USA live-undersökningar och behandlingar av nya patienter. Han inbjuder till öppna frågor och diskussion därefter. Hänvisning till aktuella studier/artiklar kring den aktuella patienten följer med. 


Mål:


I ett bio-psyko-socialt perspektiv tillhandahålla en ram för att på ett enkelt sätt förtydliga smärtfysiologins, neurovetenskapens, beteendevetenskapens och biomekanikens relativa roll för olika patienter med nedsatt funktion och besvär i rörelseapparaten

• visa hur biomekaniska undersöknings-, förklarings och behandlingsfokus kan påverka och underlätta smärtans flerdimensionella karaktär

Fördjupad kunskap i hur man väljer och anpassar träning för biomekaniska faktorer, patologiska fysiologiska förändringar och terapeutisk neurovetenskap

Förstå och kunna diskutera praktiska tillämpningar av senaste evidens inom forskning gällande besvär i muskler, senor och leder samt gradvis exponering.

Kontakta oss