Patientbedömningar


Bedömningar och behandlingar ur ett biopsykosocialt perspektiv.

Syftet med behandlingen är att genom noggrann analys finna orsaken till besvären och sedan guida & coacha kunden till att kontrollera och bota sitt smärttillstånd själv. Vi arbetar aktivt med stöd av passiva behandlingsstrategier där det behövs. Målet är att kunden ska slippa bli terapeutberoende.


Träning & Rehab


Efter dina mål och önskemål. Vill du komma gång eller kanske få förståelse för varför vissa övningar triggar smärta och andra inte? Behöver du bara lite tips och inspiration?  

Med kunskap och förståelse för hur din kropp fungerar och vilken typ av träning som är gynnsam för dig just nu så ökar självförtroendet för att kunna ta kontroll över och planera din egen träning. 

LPG-Endermologie


För ökad cirkulation, förbättrat lymfflöde, snabbare återhämtning och allmänt välbefinnande. Som en bonus så ser man även en hel del estetiska och kosmetiska förbättringar då man går regelbundet såsom;  fettreducering, minskade celluliter, uppstramning av hud och minskad svullnad. 

Kontakta oss