Fysiokoncept

Patientbedömningar ur ett biopsykosocialt perspektiv.

Kurser i kliniskt resonemang för legitimerad vårdpersonal. 

Om oss

Vår filosofi


Fysiokoncept erbjuder patientbedömningar och behandlingar ur ett biopsykosocialt perspektiv.

Syftet med behandlingen är att genom noggrann analys finna orsaken till besvären och sedan guida och coacha kunden till att kontrollera och hantera samt bota sitt smärttillstånd.

Vi arbetar aktivt med stöd av passiva behandlingsstrategier där det behövs. Målet är att kunden ska slippa bli terapeutberoende.  


Kliniskt resonemang


Fysiokoncept erbjuder löpande digitala kurser i Kliniskt resonemang för legitimerad vårdpersonal (Fysioterapeuter, Läkare, Naprapater, Kiropraktorer) och dig som träffar patienter som har smärta och/eller skador. 

Kursledare är Björn Aasa. Kurserna vilar på den biopsykosociala modellen där mycket fokus läggs på anamnesen, smärtmekanismer, undersökning och behandling i form av specifika och generella övningar.


Vårt team

SOFIA ALLARD

Leg. Naprapat


Sofia har arbetat som Naprapat sedan 2008 och har de senaste åren vidareutbildat sig kontinuerligt inom MSIS (Movement System Impairment Syndromes) med Björn Aasa som handledare. 

Hon arbetar nu med sina patienter utifrån den biopsykosociala modellen och har funnit sin passion i att arrangera kurser i kliniskt resonemang med Björn Aasa. 

BJÖRN AASA

Leg. Sjukgymnast, MSC, Specialist OMT, Chief Rehabilitation Officer på Vitala.  


Björn är en auktoritet nationellt och internationellt gällande undersökning och behandling av långvariga och/eller återkommande besvär från rörelseapparaten. Han har i 30-års tid utbildat läkare och sjukgymnaster med syfte att förbättra deras kliniska resonemang och förmåga att undersöka och behandla smärttillstånd från rörelseapparaten. Björn är också internationell lärare i Movement System Impairment (MSI) samt lärare inom IFOMPT där han undervisar i Ortopedisk Manuell Terapi på både masternivå via Luleå Tekniska Universitet samt i privata kurser. 

Björn är en av grundarna till Vitala och arbetar nu där som Senior Content Manager.

Kontakta oss